Kontrole - Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

Komendant Miejski Policji w Przemyślu realizuje zadania określone w ustawach i aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie przy pomocy podległej mu Komendy Miejskiej.


Działalność Komendanta Miejskiego Policji podlega nadzorowi  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa podkarpackiego. W ramach nadzoru funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu podlega kontroli, którą wykonują komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W roku 2017 roku nie została przeprowadzona żadna kontrola przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Natomiast została przeprowadzona kontrola przez Najwyzszą Izbę Kontroli Delegatura w Rzeszowie z zakresu " Użytkowanie samochodów służbowych przez funkcjonariuszy Policji".

Zakresy, terminy oraz wyniki przeprowadzonych kontroli w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Metryczka

Data publikacji 26.07.2012
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusława Sebastianka
Osoba udostępniająca informację:
Bogusława Sebastianka Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Fac
do góry