Kontrole - Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

Komendant Miejski Policji w Przemyślu realizuje zadania określone w ustawach i aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie przy pomocy podległej mu Komendy Miejskiej.


Działalność Komendanta Miejskiego Policji podlega nadzorowi Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa podkarpackiego. W ramach nadzoru funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu podlega kontroli, którą wykonują komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W roku 2012 zostały przeprowadzone kontrole:

  • Prawidłowość przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Publicznych
  • Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym oraz prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej w jednostkach Policji garnizonu podkarpackiego

Zakresy, terminy oraz wyniki przeprowadzonych kontroli w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Metryczka

Data publikacji 26.07.2012
Data modyfikacji 11.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusława Sebastianka
Osoba udostępniająca informację:
Bogusława Sebastianka Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Bogusława Sebastianka
do góry