Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 27.09.2020, serwis aktualizowany: 25.09.2020 o godzinie: 11:53

Menu przedmiotowe

Strona główna

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W PRZEMYŚLU
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Miejska Policji
w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. Bohaterów Getta 1

 

 

 

Serwis internetowy KWP:
www.podkarpacka.policja.gov.pl

centrala KMP: 47 823 33 99
tel. dyżurny KMP: 47 823 33 10 lub 47 823
33 11
fax: 47 823 33 19
email: kmp.przemysl@rz.policja.gov.pl

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji

tel.  47 823 33 05

fax: 47 823 32 12

 

Oficer prasowy

tel.  47 823 33 08

 

Komisariat Policji w Dubiecku

37-750 Dubiecko, ul.Rynek 1

tel. 47 823 33 71

 

Komisariat Policji w Medyce

37-732 Medyka 236

tel. 47 823 33 73

 

Komisariat Policji w Żurawicy

37-713 Żurawica,  ul. Marcina Króla 3

tel. 47 823 33 75

 

Posterunek Policji w Birczy

37-740 Bircza,  ul.Jana Pawła II 4

tel. 47 823 33 70

 

I Rewir Dzielnicowych KMP

tel. 47 823 33 45

 

II Rewir Dzielnicowych KMP

tel. 47 823 33 46

 

Godziny przyjęć Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu w sprawie skarg i wniosków:

Komendant Miejski Policji w Przemyślu

ul. Bohaterów Getta 1

37 – 700 Przemyśl

we wtorki w godz. 12.00 – 16.00

tel. 47 823 33 05

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: przemysl@rz.policja.gov.pl

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listownej).

 
 

 

 

do góry