Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry prowadzone w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu

WYDZIAŁ PREWENCJI

 • Rejestr dozoru Policji

 • Rejestr wokand

 • Ewidencja usuniętych – przeznaczonych do celów procesowych pojazdów

 • Ewidencja usuniętych pojazdów - administracyjnie

 • Rejestr czynności profilaktycznych dot. nieletnich

 • Rejestr posiadaczy broni pneumatycznej

 • Książka nadzoru służby patrolowej

 • Książka wydania broni

 • Rejestr odsłuchu rejestratora

 • Rejestr notatników służbowych

 • Książka osób zatrzymanych

 • Książka osób izolowanych w MOZU

 • Ewidencja zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

 • Ewidencja osób wchodzących do KMP

 • Dziennik podawczy

 • Książka depozytu broni

 • Książka kontroli uzbrojenia

 • Książka alcomatu

 • Teczka "Spotters"

 • Książka osób zatrzymanych

 • Książka działań minersko-pirotechnicznych


 WYDZIAŁ KRYMINALNY

 • Książka ewidencji kluczy

 • Książka doprowadzeń

 • Dziennik korespondencyjny

 • Książka ewidencji kluczy ODN

 • Rejestr osób poszukiwanych

 • Rejestr osób poszukiwanych – nieletnich

 • Dziennik podawczy

 • Książka narad Zespołu ds. Kibiców

 • Książka odpraw Wydziału Kryminalnego

 • Rejestr notatników służbowych

 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

 • Dziennik stanowiska ODN

 • Dziennik ewidencji telegramów

 • Rejestr poszukiwań operacyjnych

 • Książka przedłużonego czasu pracy

 

WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZY

 • Książka odpraw służbowych

 • Książka odpraw do służby konwojowej

 • Dziennik korespondencyjny

 • Ewidencja śledztw i dochodzeń

 • Ewidencja czasu pracy

 • Ewidencja dowodów rzeczowych

 • Rejestr przepustek

 • Ewidencja czynności sprawdzających

 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych

 • Rejestr notatników służbowych

 • Dziennik ewidencji telegramów

 • Książka ewidencji kluczy

 

WYDZIAŁ dw. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 • Dziennik korespondencyjny

 • Rejestr pomocniczy

 • Książka konwojów

 • Książka narad i odpraw

 • Rejestr wniosków o zastosowanie środków zapobiegawczych

 • Książka doprowadzeń

 • Książka ewidencji przedłużonego czasu służby

 • Książka ewidencji kluczy

 • Akta kontroli zarządczej

 • Akta kontroli nad postępowaniami przygotowawczymi i sprawdzającymi

 • Książka nadzoru nad bronią palną

 • Książka doręczeń

 • Dziennik ewidencji telegramów

 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

 • Dziennik szkoleń

 • Rejestr notatników służbowych

 • Rejestr akt brakowania BC

 • teczka BHP

 OGNIWO KRYMINALISTYKI

 • Rejestr czynności na miejscu zdarzenia


 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 • Książka służby

 • Dziennik korespondencyjny

 • Rejestr pomocniczy

 • Rejestr notatników służbowych

 • Rejestr pokwitowań za zatrzymany dowód rejestracyjnych

 • Rejestr wydanych mandatów karnych

 • Książka doręczeń

 • Rejestr badań Alkosensor

 • Rejestr upoważnień do kontroli ruchu drogowego

 • Rejestr pracy wideorejestratorów

 • Książka pracy radarów

 • Rejestr pracy dymomierza

 • Rejestr badań poziomu dźwięku

 • Rejestr badań przyrządu do pomiaru przepuszczalności światła szyb

 • Rejestr badań analizatora spalin


 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY

 • Książka druków ścisłego zarachowania KP

 • Książka druków ścisłego zarachowania – czeki gotówkowe

 • Technika biurowa

 • Rejestr skarg i wniosków

 • Rejestr czynności wyjaśniających

 • Rejestr postępowań dyscyplinarnych

 • Rejestr spisów akt przekazanych

 • Rejestr udostępnień akt

 • Rejestr aneksów do spisów akt przekazanych

 • Rejestr postępowań szkodowych

 • Rejestr badań lekarskich

 • Ewidencja urlopów

 • Dziennik korespondencyjny

 • Książka dyspozytora

 • Książka magazynowa

 • Skorowidz zwolnień lekarskich

 • Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów

 • Dziennik podawczy

 • Książka doręczeń

 • Książka ewidencji kluczy

     ZWT

 • Teczka telefonów komórkowych oraz faktur obciążeniowych

 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych

 • Dziennik pracy konserwatora systemów teleinformatycznych

 • Dziennik pracy administratora systemów teleinformatycznych

 • Spis telefonów KMP w Przemyślu

 • Wykaz osób upoważnionych do dostępu do internetu

 • Ewidencja wyjść służbowych

 • Teczka Polityka Bezpieczeństwa

 • Książka doręczeń

 • Dziennik administratora stanowiska abonenckiego

 • Teczka wniosków o nadanie dostępu do sieci internet

 • Dziennik ewidencji telegramów

 • Dziennik korespondencyjny

 • Ewidencja wejść do strefy zamkniętej

 • Dziennik podawczy

 • Ewidencja odsłuchu nagrań 997

 • Ewidencja przeglądu monitoringu

 • Dziennik stanowiska ODN

 • Ewidencje operatorów

ZOSI

 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych

 • Książka przebiegu służby

 • Ewidencja wyjść służbowych

 • Książka doręczeń

 • Teczka wniosków o przewożenie materiałów niejawnych przez Pocztę Specjalną

 • Dziennik ewidencji telegramów

 • Dziennik korespondencyjny

 • Rejestr wydruków sprawdzeń w bazach KSIP

 • Ewidencja wejść do strefy zamkniętej

 • Rejestr podawczy

 • Książka doręczeń wydruków z KSIP i KCIK

 • Wyroki sądowe RD

 

WYDZIAŁ WYWIADOWCZO – INTERWENCYJNY

 • Książka służb

 • Dziennik podawczy

 • Rejestr wydarzeń

 • Dziennik podawczy

 • Książka doręczeń meldunków informacyjnych

 • Książka odpraw

 • Rejestr badań – Alcomat

 • Książka wizyt lekarskich

 • Rejestr osób osadzonych w PDOZ

 • Rejestr mandatów

 • Rejestr nakazów doprowadzenia do ZK

 • Książka wydania broni

 • Książka ewidencji kluczy

 • Książka przebiegu służby

 • Książka słuzby w PDOZ

 • Książka depozytu odzieży

 • Książka ewidencyjna osób umieszczonych w PDOZ w celu wytrzeźwienia

 

REWIR DZIELNICOWYCH

 • Rejestr notatników służbowych

 • Książka służby

 • Dziennik korespondencyjny

 • Ewidencja spraw przydzielonych

 • Książka ewidencji kluczy

 • Zeszyt mandatów karnych

 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych


 OIN

 • Rejestr akt postępowań sprawdzających

 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

 • Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa

 • Rejestr decyzji o umorzeniu postępowań sprawdzających

 • Rejestr decyzji o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa
 • Rejestr upoważnień

 • Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

 • Rejestr akt wpływających

 • Rejestr decyzji o wszczęciu kontrolnych postępowań sprawdzających

   

OFICER PRASOWY

 • Rejestr wydanych decyzji w zakresie odmowy udostępnienia informacji publiczych BIP

 • Rerestr udostępnionych informacji publiczych BIP

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.07.2012
Data modyfikacji 20.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusława Sebastianka
Osoba udostępniająca informację:
Bogusława Sebastianka Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Jabłczyk - Pempuś
do góry