Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Komenda Miejska Policji w Przemyślu uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu:

•    Złożenie dokumentów w godzinach 7.30-15.30 w Sekretariacie KMP Przemyśl przy ul. Boh. Getta 1 w Przemyślu na następujących nośnikach danych:
a)    Dyskietka 1,44 MB
b)    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c)    Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
2) Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:
•    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
•    Akceptowalne formaty załączników to:
a)    DOC, RTF
b)    ODS, ODT
c)    XLS
d)    CSV
e)    TXT
f)    GIF, TIF, BMP, JPG
g)    PDF
h)    ZIP
•    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
•    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Metryczka

Data publikacji 26.07.2012
Data modyfikacji 07.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusława Sebastianka
Osoba udostępniająca informację:
Bogusława Sebastianka Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Fac
do góry