Sprawozdania z podjętych przez policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury "Niebieskiej Karty"

Sprawozdanie z podjętych przez policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury "Niebieskiej Karty" w 2015 roku

Sprawozdanie z podjętych przez policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury "Niebieskiej Karty" w 2016 roku

Sprawozdanie z podjętych przez policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury "Niebieskiej Karty" w 2017 roku

Metryczka

Data publikacji 02.02.2018
Data modyfikacji 02.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba udostępniająca informację:
Marta Fac 8233308
Osoba modyfikująca informację:
Marta Fac
do góry