Przyjmowanie skarg - Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg


Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,  skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Godziny przyjęć KomendantaMiejskiego Policji wPrzemyślu w sprawie skarg i wniosków:

Komendant Miejski Policji w Przemyślu

ul. Bohaterów Getta 1

37 – 700 Przemyśl

we wtorki w godz. 14.00 – 16.00

tel. (16) 677 33 05

Skargi i wnioski można składać:

•    listownie na adres:   Komenda Miejska Policji w Przemyślu
                                          ul. Bohaterów Getta 1
                                          37-700 Przemyśl
•    doręczyć osobiście – do sekretariatu Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, przy ul. Bohaterów Getta 1, w godzinach 7.30-15.30.
•    faksem – na numer: 16-677 33 19
•    za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kmp.przemysl@rz.policja.gov.pl

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika

Praw Obywatelskich:

        Rzecznik Praw Obywatelskich,
        Aleja Solidarności 77,
        00-090 Warszawa
        Przyjęcia Interesantów:
        Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
        poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
        od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
        telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
        centrala: 0-22 55 17 700

        Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,
        pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
        ul. Chmielna 54/57
        80 -748 Gdańsk
        sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
        fax (+ 48) 58 764 73 03
        Przyjęcia interesantów:
        telefon (+ 48) 58 764 73 06
        poniedziałek w godz. 10.00-17.00
        wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

        Pełnomocnik Terenowy w Katowicach *(dla woj. śląskiego,
        małopolskiego, świętokrzyskiego)
        ul. Jagiellońska 25 pokój 122
        40 -- 032 Katowice
        telefon (+ 48 32) 72 86 800
        fax (+ 48 32) 72 86 823
        Przyjęcia interesantów:
        poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
        wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

        Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu*(dla woj. dolnośląskiego,
        lubuskiego, opolskiego)
        ul. Wierzbowa 5
        50 - 056 Wrocław
        sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
        fax (+ 48) 71 343 43 25
        Przyjęcia interesantów:
        telefon (+48) 71 34 69 100
        poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
        środa w godzinach od 10.00 do 17.00

        Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl
         formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Metryczka

Data publikacji 09.02.2010
Data modyfikacji 11.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusława Sebastianka
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław Dyjak Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Fac
do góry