Niezbędne informacje dla skarżącego - Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Niezbędne informacje dla skarżącego

Informacje dla skarżącego

 

Zgodnie z treścią  art. 225 § 1 kpa:  "Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia

skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku,

jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".

Metryczka

Data publikacji 07.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba udostępniająca informację:
Marta Fac 8233308
do góry