Podmioty uprawnione do składania skarg - Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Podmioty uprawnione do składania skarg

W myśl art. 221 § 3 Kpa skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Powszechny charakter instytucji skargi i wniosku powoduje, że mogą je składać obywatele niezależnie od posiadanego obywatelstwa, małoletni, organizacje społeczne, a nawet osoby nie dysponujące pełnią praw (ubezwłasnowolnieni, pozbawieni praw publicznych).

Metryczka

Data publikacji 07.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba udostępniająca informację:
Marta Fac 8233308
do góry