Skargi i wnioski

Przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46)

Metryczka

Data publikacji 07.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba udostępniająca informację:
Marta Fac 8233308
do góry