Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Zgodnie ze wskazaną ustawą Komendant Miejski Policji w Przemyślu może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.


  WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ
                              Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu


 

1) zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Miejska Policji w Przemyślu”,

2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,

3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Miejską Policji w Przemyślu danej informacji, o ile została ona określona,

4) zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,

5) zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem wówczas należy złożyć stosowny wniosek.
 


 
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI Komendanta Miejskiego Policji ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJEPonowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Miejska Policji w Przemyślu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Miejska Policji w Przemyślu zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy. 

Metryczka

Data publikacji 05.01.2012
Data modyfikacji 05.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Dyjak
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław Dyjak Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Mirosław Dyjak
do góry