Opłaty - Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU OPŁAT ZA NIETYPOWE WNIOSKI O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Przy ocenie kosztów każdorazowo pod uwagę będą brane następujące czynniki:
 


    * liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
    * czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
    * koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
    * koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Metryczka

Data publikacji 05.01.2012
Data modyfikacji 17.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Dyjak
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław Dyjak Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Jabłczyk - Pempuś
do góry