Kierownictwo KMP w Przemyślu - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KMP w Przemyślu

 

 

KIEROWNICTWO KMP

 

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W PRZEMYŚLU

 PODINSP. PIOTR MAZUR

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W PRZEMYŚLU

 KOM. JANUSZ KISZKA

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W PRZEMYŚLU

NADKOM. RAFAŁ DRYŚ

 

NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

PODINSP. TOMASZ TOKARSKI

 

NACZELNIK WYDZIAŁU DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZEGO

NADKOM. GRZEGORZ OCHENDUSZKIEWICZ

 

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI

 KOM. JERZY KRUCZEK

 

NACZELNIK WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO

ASP. SZT. JAKUB BOSAK

 

NACZELNIK WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO

 ASP. SZT. TADEUSZ SZOT

 

NACZELNIK WYDZIAŁU WYWIADOWCZO-INTERWENCYJNEGO

NADKOM. MIROSŁAW DYJAK

 

NACZELNIK WYDZIAŁU D/W Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

PODINSP. BOGUSŁAW KASPROWICZ

 

KIEROWNIK OGNIWA TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

ASP.BARTOSZ WARDĘGA

 

ZESPÓŁ D/S OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

PODKOM. KATARZYNA WRZEŚNIOWSKA

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W MEDYCE

PODKOM. WALDEMAR KOLCZAK

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W DUBIECKU

 KOM. WITOLD BEDNARCZYK

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W ŻURAWICY

 KOM. KRZYSZTOF WALEWICZ

 

KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH I

 ASP.SZT. GRZEGORZ  KUC

 

KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH II

ASP. PAWEŁ KOGUT

 

KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W BIRCZY

ASP.SZT. TOMASZ WAŚKO

Metryczka

Data publikacji 17.08.2009
Data modyfikacji 29.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Fac
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Fac
do góry