Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

 

Na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej Załącznik do Decyzji nr 51/17 Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu z dnia  9 maja 2017 roku, dla udokumentowania obiegu korespondencji jawnej sekretariaty Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu prowadzą następujące ewidencje i rejestry:

 

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik podawczy,

- książki doręczeń,

- rejestry teczek, dzienników i książek ewidencyjnych o charakterze jawnym,

- rejestry poczty dla odpowiednich rodzajów przesyłek,

- skorowidz imienny lub rzeczowy do dziennika korespondencyjnego,

- dziennik telegramów, faksów,

- dziennik ewidencji przepisów,

- dziennik ewidencji nośników informacji,

- inne rejestry właściwe dla poszczególnych pionów służbowych.

Metryczka

Data publikacji 26.07.2012
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusława Sebastianka
Osoba udostępniająca informację:
Bogusława Sebastianka Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Fac
do góry